Articles

“Pierre-Victor, Jacques-Clément et les autres” minder bekende Gentse notabelen uit de periode 1780-1840 (deel 9)

Author:

Abstract

8. Joseph-Bernard Cannaert (1768-1848)

De auteur sluit deze reeks artikelen af met het verhaal van een Gentse jongen uit de ambachtenwereld die raadsheer werd in de hoogste rechtbank van het land en in een snedig Nederlands boeken over ons oude strafrecht schreef die nog steeds worden geraadpleegd. In hart en nieren een Gentenaar kwam hij met klasse uit voor zijn moedertaal en kon hij vertellen zoals hij het thuis had
gehoord, sappig en in het Gents. Een vrije geest ook, die begaan was met de
volksverheffing en het kosteloos onderwijs.

Keywords:

How to Cite: Schrans, G. (2012) ““Pierre-Victor, Jacques-Clément et les autres” minder bekende Gentse notabelen uit de periode 1780-1840 (deel 9)”, Ghendtsche Tydinghen. 41(2). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v41i2.5476