Articles

De sociale kwestie. Een focus op de Coupure

Author
  • Lieve Vande Casteele

Abstract

De industrialisatie eiste haar tol. Met zware arbeid tegen lage lonen, lange arbeidstijden, wijdverbreide vrouwen- en kinderarbeid en pieken van werkloosheid zonder sociale zekerheid werd de ‘Cotton City’ Gent de meest geproletariseerde stad van het land. De arbeiders werden deels gerekruteerd uit het legertje werklozen, vagebonden en criminelen dat het Rasphuis, de gevangenis aan de Coupure, bevolkte. Wie de dossiers van gevangenen uit het toenmalige Rasphuis inkijkt, wordt getroffen door de verhalen van miserie.

How to Cite:

Vande Casteele, L., (2011) “De sociale kwestie. Een focus op de Coupure”, Ghendtsche Tydinghen 40(3). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v40i3.5542

Downloads:
Download PDF
View PDF

388 Views

268 Downloads

Published on
19 Jun 2011
License