Articles

van Alstein, een Gentse slavenkapitein.

Author:

Abstract

Pierre Ignace Liévin van Alstein, heeft het droevige voorrecht als voorbeeld te dienen voor een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid: de slavenhandel. Dit “voorrecht” heeft hij niet zozeer te danken aan het feit dat zijn activiteit bijzonder afweek van de activiteiten van andere handelaars in slaven, maar wel dat zijn handel en wandel bijzonder goed gedocumenteerd zijn. Hij liet namelijk na zijn dood een vrij volledig archief na dat nu nog raadpleegbaar is in het Rijksarchief. Dit fonds geeft de mogelijkheid om inzicht te hebben in de zo trieste slavenhandel. 

Keywords:

How to Cite: Peeters, D. (2011) “van Alstein, een Gentse slavenkapitein.”, Ghendtsche Tydinghen. 40(1). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v40i1.5555