Articles

Enkele herinneringen aan de stadsschool in de Onderstraat (1922-1932).

Author:

Abstract

In 1623 kocht de Stad Wulfaert-Vilainsteen, Braemsteen, Serbraemsteen, Huis van Schardau. aan om er een weeshuis voor meisjes in te richten. Van toen af sprak men van het Blauwe Meisjeshuis of van de Blauwe Meisjesschool. Na meer dan 2 eeuwen kwam daar een einde aan wanneer de Gemeenteraad in 1864 besliste de Blauwe Meisjes te versmelten met de Rode Lijvekens. In 1865 kwam er dan de jongensschool, maar de gebouwen waren rond de eeuwwisseling bouwvallig geworden en, met uitzondering van de pijlers van het zogenoemde krocht, werd het complex in 1902 volledig gesloopt om plaats te maken voor het huidig schoolgebouw dat ontworpen werd door stadsarchitect Charles Van Rysselberghe.

Keywords:

How to Cite: Collumbien, H. (1997) “Enkele herinneringen aan de stadsschool in de Onderstraat (1922-1932).”, Ghendtsche Tydinghen. 26(6). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v26i6.6363