Articles

Toen wegenwerken op de Poel en Sint Michielsplein een stuk ver verleden blootlegden.

Author
  • Georges Broget

Abstract

Van de geruststelling, die ook in de loop van een op 27 augustus 1987 ten stadhuize voorafgaandelijk gehouden en druk bijgewoonde voorlichtingsvergadering werd verstrekt, nopens een zo groot mogelijk behoud van de bereikbaarheid en de toeganglijkbeid van de panden, kwam niet veel in huis. De Poel was plots volledig geïsoleerd, met alle nadelige gevolgen vandien voor de bewoners en de aldaar gevestigde zaken en diensten.

How to Cite:

Broget, G., (1991) “Toen wegenwerken op de Poel en Sint Michielsplein een stuk ver verleden blootlegden.”, Ghendtsche Tydinghen 20(5). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v20i5.6775

Downloads:
Download PDF
View PDF

193 Views

136 Downloads

Published on
18 Oct 1991
License