Articles

Speelscholen te Gent rond 1855.

Author:

Abstract

Naast de bewaarscholen van het bestuur van weldadigheid (1832) en de vrije bewaarscholen komen een aantal kinderen terecht in de zogenaamde "speelschooltjes", die door particulieren worden gehouden. Over deze speelschooltjes is weinig gekend; vermoedelijk zijn ze ontstaan met de ontwikkeling van de textielindustrie en met de vrouwenarbeid in de fabrieken. Deze speelschooltjes zijn niet te verwarrren met de "matressenschooltjes van de Hollandse tijd, waar de kinderen leerden spellen.

Keywords:

How to Cite: Steels, M. (1972) “Speelscholen te Gent rond 1855.”, Ghendtsche Tydinghen. 1(11). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v1i11.7703