Articles

De afkomst van Jacob Van Caneghem

Author:

Abstract

De figuur van Jacob van Caneghem, weldoener van het Blindenhuis aan de Coupure, werd aan de vergetelheid ontrukt dank zij een recent artikel in het tijdschrift (41e jrg. nr.6 (2012) blz.458-473). Er blijkt nochtans enige verwarring te bestaan betreffende zijn afkomst, hij was geen geboren Gentenaar. Dit stelt geen groot probleem, onze archieven, i.h.b. het Stadsarchief in de Zwarte Doos, zijn rijk genoeg om alle desbetreffende onzekerheden uit de wereld te helpen.

Keywords:

How to Cite: Ervynck, G. (2013) “De afkomst van Jacob Van Caneghem”, Ghendtsche Tydinghen. 42(2). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v42i2.8642