Articles

Hoogstraat 1: De Pauw alias Hotsy Totsy.

Author:

Abstract

Het huis Hoogstraat nr. 1, hoek makend met de Oude Houtlei, stond al in de 15e eeuw bekend als brouwerij De Pale: ‘een huus wesende eene bruwerie van oudts tyden ghenaemt de Pale’. Een ‘pale’ was een soort schop met een lange steel gebruikt bij het brouwen. Het was niet het enige café of brouwerij in die buurt dichtbij het voor het brouwen noodzakelijke water, hier van de Houtlei. In de schaduw van de Turrepoort waren er nog meer. In het buurhuis nr. 3 was eertijds de brouwerij De Caerde ondergebracht. Het volgende huis, nr. 5, was
brouwerij Het Tonneken en nog eens ernaast, nr. 7, het hoekhuis met de Turrepoortsteeg, was De Rake.

Keywords:

How to Cite: Van Ryssel, D. (2014) “Hoogstraat 1: De Pauw alias Hotsy Totsy.”, Ghendtsche Tydinghen. 43(6). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v43i6.8779