Articles

Jooremaaie: Joris en Maaiken aan de kemelbrug? Vergeet het...

Author:

Abstract

Tot in de jaren 1700 werd de hele zone tussen de toenmalige Dampoort en de Leie bij de Steendam, opzij van het Spanjaardenkasteel, als Jooremaaikens - of Joorismaatjensmeers (in diverse schrijfwijzen) aangeduid. Meers betekent een met gras begroeid overstromingsgebied.

Keywords:

How to Cite: Devriese, L. (2014) “Jooremaaie: Joris en Maaiken aan de kemelbrug? Vergeet het...”, Ghendtsche Tydinghen. 43(6). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v43i6.8780