Articles

Het einde van de wereld in Gent: Einde Were

Author
  • Frank Gelaude

Abstract

‘Einde Were’ betekent volgens stadsarchivaris Victor Fris: bij het uiteinde van de stadsmuur. De omschrijving ‘einde wereld’ is geen latere vervorming, zoals deze eminente kenner van het oude Gent stelt, het is wel degelijk de vroegste vorm van het toponiem. De naam wordt in de vroegste bronnen volgens de gezaghebbende toponymist Gysseling voluit ‘het einde van de wereld ‘geschreven: ‘ten ende vander werelt’ (1385) en ‘bachten Heckerghem up de Leye iegen dende der weerelt’ (1390).

How to Cite:

Gelaude, F., (2016) “Het einde van de wereld in Gent: Einde Were”, Ghendtsche Tydinghen 46(1), 57-64. doi: https://doi.org/10.21825/gt.v46i1.16786

Downloads:
Download PDF
View PDF

633 Views

128 Downloads

Published on
31 Dec 2016
License