Articles

Cornelius Rekenarius Hulstensis, drukker en schoolmeester in het Calvinistisch Gent (1579-1585).

Author
  • Hans van de Venne

Abstract

Cornelius Rekenarius die tot halverwege het jaar 1581 zijn naam schreef als ‘Cornelis de Rekenaere’, maar daarna als ‘Cornelis de Rekenare’, werd geboren in Hulst en niet in Gent, zoals vaak is beweerd. Het predikaat ‘Hulsten sis’ dat hij in 1593 ter aanduiding van zijn plaats van herkomst onder twee door hem geschreven lofdichten aan zijn naam heeft toegevoegd, levert daarvan het bewijs. Doordat hij zich beide keren ‘Hulstenaar’ noemt, is het boven alle twijfel verheven dat zijn wieg in die plaats in Noordoost-Vlaanderen heeft gestaan

How to Cite:

van de Venne, H., (2016) “Cornelius Rekenarius Hulstensis, drukker en schoolmeester in het Calvinistisch Gent (1579-1585). ”, Ghendtsche Tydinghen 45(4_5), 266-275. doi: https://doi.org/10.21825/gt.v45i4_5.16813

Downloads:
Download PDF
View PDF

441 Views

110 Downloads

Published on
31 Aug 2016
License