Recensie

Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914)

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: Reymenants, G. & Vandenbussche, L. (2010) “Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914)”, Brood & Rozen. 15(2). doi: https://doi.org/10.21825/br.v15i2.3428