Bijdrage

Het Sociaal Pact van 20 april 1944: kanttekeningen bij een politieke tekst

Author
  • Dirk Luyten

Abstract

In het archief van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), wordt de originele tekst bewaard van het Sociaal Pact van april 1944, officieel het Projet d’accord de solida-rité sociale.1 Het Sociaal Pact wordt vaak beschouwd als het basismanifest van de Belgische welvaartsstaat. De wet op de so-ciale zekerheid is ingevoerd in 1944 door de socialist Achiel Van Acker, toen minister van Arbeid, wat later Eerste Minister. Hij is op basis daarvan de geschiedenis ingegaan als ‘de vader van de sociale zekerheid’. Die wet is nagenoeg een exacte kopie van hetgeen in het Sociaal Pact enkele maanden eerder was uitgetekend. Ook het naoorlogs sociaal overlegsysteem is institutioneel gedeel-telijk, en wat de filosofie betreft in sterke mate door het Sociaal Pact geïnspireerd. Lonen en arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd door de grote werkgevers- en werknemersorganisaties, die het monopolie krijgen voor de vertegenwoordiging van hun respectieve groepen. ...

How to Cite:

Luyten, D., (2015) “Het Sociaal Pact van 20 april 1944: kanttekeningen bij een politieke tekst”, Brood & Rozen 20(4). doi: https://doi.org/10.21825/br.v20i4.7948

Downloads:
Download PDF
View PDF

1085 Views

1218 Downloads

Published on
31 Dec 2015
Peer Reviewed
License