Bijdrage

Timmeren op eigen hout? Een verslag over een poging tot stichting van een produktieassociatie van houtbewerkers, Gent, 1902

Author
  • Guy Vanschoenbeek

How to Cite:

Vanschoenbeek, G., (1986) “Timmeren op eigen hout? Een verslag over een poging tot stichting van een produktieassociatie van houtbewerkers, Gent, 1902”, AMSAB Tijdingen 4(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/at.v4i3-4.10132

Downloads:
Download PDF
View PDF

277 Views

86 Downloads

Published on
30 Jun 1986
Peer Reviewed
License