Thema

Energielandschap op mensenmaat

Author:

Abstract

Om de noodzakelijke energietransitie te versnellen, maken steeds meer Vlaamse regio's gebruik van burgerpanels als lokale experts. In samenspraak met deze panels tracht men op regionaal niveau aan gebiedsgerichte energieplanning te doen, en zo niet alleen energieproductie en uitstoot te reguleren, maar ook de ruimtelijke en landschappelijke implicaties van hernieuwbare energie met een grotere groep actoren te bespreken en ontwerpen.

Keywords:

How to Cite: Vandevoorde, J. (2023) “Energielandschap op mensenmaat”, AGORA Magazine. 38(3). doi: https://doi.org/10.21825/agora.90021