Thema

Psychologische reflectie op ondergronds ruimtegebruik

Author:

Abstract

In drukkere en sterker verdichte steden is de publieke ruimte in toenemende mate een schaars goed. Aan de invulling ervan moeten weloverwogen beslissingen ten grondslag liggen waarbij talloze mogelijke functies zorgvuldig afgewogen worden. Ondergronds ruimtegebruik is hierbij een oplossing. Dat verplicht ons tot het ontwerpen van geschikte ondergrondse ruimten.

Keywords:

How to Cite: van der Ham, S. (2022) “Psychologische reflectie op ondergronds ruimtegebruik”, AGORA Magazine. 37(4). doi: https://doi.org/10.21825/agora.85180