Thema

Ondergrondse ruimte als vergeten dimensie

Authors: , ,

Abstract

In ons dagelijkse leven bewegen we ons voortdurend en al dan niet bewust doorheen boven- en ondergrondse ruimtes. Ondanks een lange traditie ontbreekt een geïntegreerde visie op ondergrondse ruimtes echter nog vaak. Voor ruimtelijke planners en architecten is de ondergrond eerder onbekend en zelfs onbemind terrein. Nochtans kan doordacht ondergronds ruimtegebruik een troef zijn om duurzamer met de beschikbare, schaarse ruimte om te gaan.

Keywords:

How to Cite: Van den Driessche, J. , Van Speybroeck, K. & Gruijthuijsen, W. (2022) “Ondergrondse ruimte als vergeten dimensie”, AGORA Magazine. 37(4). doi: https://doi.org/10.21825/agora.85175