Thema

Visie: Veel gevraagd, weinig geboden

Author:

Abstract

Het openbaar vervoer mag zich in een grote maatschappelijke
en politieke belangstelling verheugen.
Daarbij staat steeds centraal dat het openbaar
vervoer de oplossing kan bieden voor de bereikbaarheids-
en mobiliteitsproblematiek. In het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
heeft de regering, en later ook de volksvertegenwoordiging,
doelstellingen geformuleerd met
betrekking tot leefbaarheid, bereikbaarheid en de
beperking van de automobiliteit. Ook NMP-plus en
0Vx2 staan vol met ambitieuze groeidoelstellingen
voor openbaar vervoer. Voor mensen die werkzaam
zijn in het openbaar vervoer een vreugdevolle
uitdaging.

Keywords:

How to Cite: Nyqvist, C. (1991) “Visie: Veel gevraagd, weinig geboden”, AGORA Magazine. 7(4). doi: https://doi.org/10.21825/agora.v7i4.15219