Varia

GIS en bodemverontreiniging

Author:

Abstract

Bodemonderzoek is een kostbare zaak en
vereist grote expertise. Er moeten veel
bodemmonsters worden genomen, die in
een laboratorium onderzocht moeten worden.
Vroeger werden de resultaten moeizaam
met de hand verwerkt en geanalyseerd.
Tegenwoordig worden deze taken
veel sneller-en nauwkeuriger per computer
uitgevoerd, waarbij geografische informatiesystemen
(GIS) een grote rol spelen.
Daarom in de reeks 'De gebruiker aan het
woord' deze keer aandacht voor een bedrijf
dat gespecialiseerd is in bodemonderzoek
en zich al sinds 1928 bezighoudt met ruimtelijke
informatie.

Keywords:

How to Cite: Zomerplaag, J. (1991) “GIS en bodemverontreiniging”, AGORA Magazine. 7(4). doi: https://doi.org/10.21825/agora.v7i4.15225