Reports - Rapports

Democratie en Derde Wereld (Inaugurele Rede gegeven op 11 Maart 1987 bij de benoeming tot Docent)

Author
  • Ruddy Doom (Faculteit van de Rechtsgeleerdheid Ghent University)

Abstract

Democracy

How to Cite:

Doom, R., (1987) “Democratie en Derde Wereld (Inaugurele Rede gegeven op 11 Maart 1987 bij de benoeming tot Docent)”, Afrika Focus 3(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/af.v3i1-2.6586

Downloads:
Download PDF
View PDF

303 Views

94 Downloads

Published on
28 Mar 1987
Peer Reviewed
License