Theses -Doctorates

Regionale diversiteit, ecologie en paleo-ecologie van aquatische invertebratengemeenschappen in Oost-Afrikaanse meren

Authors
  • Bob Rumes
  • Dirk Verschuren

How to Cite:

Rumes, B. & Verschuren, D., (2010) “Regionale diversiteit, ecologie en paleo-ecologie van aquatische invertebratengemeenschappen in Oost-Afrikaanse meren”, Afrika Focus 23(1). doi: https://doi.org/10.21825/af.v23i1.18011

Downloads:
Download PDF
View PDF

938 Views

108 Downloads

Published on
05 Nov 2010
Peer Reviewed
License